SILA GROUP İHRACAT


 • İhraç edilecek eşyaya ilişkin fizibilite çalışması yapılması,
 • Eşya türüne göre İhracatçı Birlikleri üyeliği yapılması,
 • Çıkış Faturasının düzenlenmesi,
 • Gümrük beyannamesi tanzimi,
 • ATR, EUR1, Menşe Şahadetnamesi v.b belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri, ülke konumuna göre konsolosluk onay işlemlerinin yapılması,
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki,
 • Gümrük çıkış beyannamesi takibi,
 • Gümrük işlemleri biten beyanname vesaiklerinin taşımacı firmaya teslimi,
 • Geçici Çıkışlarda işlemlerin ve sürelerin takibi,
 • Evrak Teslimatı (KDV, Banka ve Firma Dosyaları teslimi),
 • Gümrük Beyannameleri kapanışları,
 • Kapatılan Beyannamelerinin KDV nüshalarının firmaya teslimi.

Sıla Group